The hidden side of clinical trials

Watch the AllTrials TEDx talk on YouTube

Learn more

Evidence matters to the public

Join us on 1st November at Parliament to make the case

Learn more

Plant Science Panel

Insecticides, biofuels, GMOs …

Learn more

'The Ugly Truth'

by Tracey Brown, director of Sense About Science

Learn more

Publications and resources

Synnwyr am brofion llinach genetig Image

Synnwyr am brofion llinach genetig

Sense about genetic ancestry testing - Welsh version

Mae nifer o gwmnïau erbyn hyn yn cynnig rhoi gwybodaeth i chi am eich hynafiaid drwy brawf DNA. Mae hysbysebion i’r profion hyn yn gallu rhoi’r argraff bod eich canlyniadau yn unigryw a bod y profion yn mynd i ddisgrifio’ch hanes personol. Ond gallai yr un hanes yn union fod yr un mor wir i filoedd o bobl eraill. Ar y llaw arall, gallai canlyniadau eich prawf DNA gyd-fynd â phob math o straeon gwahanol i’r un a roddwyd i chi: allwch chi ddim edrych ar DNA a’i ddarllen fel llyfr neu lwybr ar fap. Bydd y canllaw yma yn esbonio pam, ac yn egluro beth yn union mae’r cwmnïau profi llinach genetig yn ei gynnig.

Cyfieithiad Cymraeg o'r ddogfen Sense about genetic ancestry testing.

This is a Welsh translation of our 'Sense about genetic ancestry testing' guide.

Author: Tabitha Innocent, cyfieithiad Iwan Standley

Document type: Sense About

Issue number: 1

Published: 25 February 2015

Downloads


Back · New resources search